Ingezonden brief (Volkskrant – niet geplaatst)

  Niet geplaatste Ingezonden brief naar de Volkskrant  n.a.v. Zwaargewicht met uitgesproken mening.  28 januari 2014. Louise Fresco benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Research Center.

  Fresco is net als haar voorganger, Aalt Dijkhuizen, aanhanger van de visie dat alleen grootschalige gemechaniseerde en high tech landbouw de wereld kan redden.

  Kleinschaligheid kent de hoogste productie per m2

  In 1993 publiceerde Louise Fresco samen met D.Hoogerbrugge een brochure Homegarden Systems: Agricultural Characteristics and Challenges (Gatekeeper Series 39, IED, London 1993)waarin zij aantoonde dat de kleinschalige zeer intensief beteelde  erftuinen de hoogste  landbouwkundige opbrengst ter wereld kennen.

  Het kan dus wél!  Het probleem van Fresco csis alleen dat ze er niet in gelóven.  Ze halen voortdurend 2 zaken door elkaar: de productiviteit van een landbouwsysteem en de gekozen technologie. Fresco c.s. geloven in grootschalige zwaar gemechaniseerde landbouw.  En dat is natuurlijk logisch als je je ziel verkocht hebt aan de Rabobank en Unilever. Die verdienen daar aan. Wat moeten die nu met boertjes die weer voor hun gezin en hun dorp weten te zorgen en die multinationals helemaal niet nodig hebben?  De, overigens reële  zorgen van Fresco c.s. betreffen  problemen die ze zelf veroorzaakt hebben. Door hun grootschalige technologische landbouw verloren en verliezen miljoenen boeren hun grond, miljoenen vrouwen het voedsel om hun gezinnen te voeden. Zij wonen nu in de krottenwijken van de grote steden in de derde wereld. In plaats van ze weer land te geven en de middelen om dat land te bewerken, geven ze ze voedsel. Ingeblikt door Unilever en gefinancierd door de grote banken. Het lijkt zo nobel als het niet té triest was.

  Ir. Gert Jan Jansen

  Hof van Twello

  Natuurlijk wordt zo’n brief niet geplaatst. Stel je voor. Het is kenmerkend voor deze tijd.  Er wordt geen debat meer gevoerd, laat staan gevoed. Iedereen schuifelt behoedzaam langs elkaar heen en komt elkaar tegen op symposia, netwerkbijeenkomsten en borrels.  Dan ga je toch geen steen in de vijver gooien! En ook dat is logisch omdat vrijwel iedereen die het debat zou kunnen voeden zelf  vastzit aan het centrum van de macht. Hetzij door een baan hetzij, en vooral, door subsidies.  Ooit noemde Herbert Marcuse dat  ‘repressieve tolerantie’.  Een term die niets aan kracht en waarde heeft ingeboet.  Reacties op Ingezonden brief (Volkskrant – niet geplaatst)

  1. Jutta schreef:

   Beste Gert Jan en Hof van Twello team,
   Lidewide was gisteren bij mij voor een half uurtje op bezoek in mijn tuin. Ze heeft me nog eens met de nodige nadruk op jullie website aangestuurd. En zeker in de nabije toekomst een bezoek uit te brengen aan de Hof van Twello. Zo studeer ik onder tussen jullie website en kwam de afgewezen artikel in de Volkskrant tegen. Met een beetje afstand zo van Warnsveld kwam in mij de vraag op wat zou de reden kunnen zijn dat deze artikel is afgewezen door de Volkskrant…toen kwam ik op het wordt verbinden. Hoe kun je deze tekst tot een verbindend element tussen krant als transporteur, Lezer en de Hof van Twello als ook mij verbinden. Dus hier heb ik met Nederlands als mijn vierde taal dit eerste opmaat geschreven. Ik wil het vanuit de intentie van verbinden aan jou Gert Jan en jou warmhartig team aanrijken….da komt die Kleinschaligheid kent de hoogste productie per m2

   In 1993 publiceerde Louise Fresco samen met D.Hoogerbrugge een brochure Homegarden Systems: Agricultural Characteristics and Challenges (Gatekeeper Series 39, IED, London 1993)waarin zij aantoonde dat de kleinschalige zeer intensief beteelde erftuinen de hoogste landbouwkundige opbrengst ter wereld kennen.

   Als we nobel willen zijn, mogen we het verdriet van de “angina temporis“ ziekte van tijdgebrek strategisch omvormen.

   Dit is mogelijk: Dit gebeurd, dank zij het menselijke maat. Zo scheef Louise Fresco samen met de boven genoemde autuer dit boek. Nu 20 jaar later, vinden we overal ter wereld vernieuwende projecten zo als de Hof van Twello. Eetbare stad Andernach in Duitsland en zelfs in de toenmalige automobile industriestad Detroit Overleven de mensen dank zij de landbouw.

   Wat moet de weg lang geweest zijn voor Louise Fresco, zou ze zich nog aan haar stelling herinneren en het hartstuk van haar drijfveer kunnen vervolg geven. Een lange weg, die achter haar ligt. Toch ook de Hof van Twello ondersteunt haar al lang ingezette opmaat in de waarheid van haar uitgroeiend betoog.

   Strategisch met gezond ondernemerschap wandelen we in de landschap van de mensheid. We realiseren dagelijks gezond doorbreken tussentijds nog opspelend ongezond weinig sociaal gedrag.

   Dit geeft een ieder een helder standvastig tastbaar ervaring en helder transparant geweten.

   De kans op chronische ziekte wordt verminderd. Het gezonde potentiaal van mensen wordt aangesproken. De maatschappelijke samenhangen, wordt bevorderd. De samenleving kan dit met alle 12 zintuigen proeven:

   • Wat zichtbar wordt is gepaste nobel dienstbaarheid. Dit kun je proeven. Louise Fresco en haar co-auteur hebben 20 jaar geleden en Kiem gelegd. Nu nog de Universiteit Wageningen erop afstemmen.
   • De levenzin in de samenleving wordt er sterker van. Dat kun je ervaren in de Hof van Twello.
   • Korte dagelijkse wegen laten mens en milieu in hun gezonde ritme, dit is te horen.
   • De producten hebben een heerlijke uitstraling dit maakt een scherpe prijs en economisch verantwoord handelen.

   Een sterk hart en gezond lichaam en gemeenschap komt duidelijk voort uit:

   “op maat in stemming met het team en de samenleving te zijn“

   Uniek is een gezonde lever. Deze komt voort uit en wordt onderhouden door een Universeel natuurlijk ondersteund leven. Dit houdt de lever van een ieder gezond.

   Dit luistert zeer nou.

   Wereldvrede is mogelijk door mensen in te binden in natuurlijke gezonde landbouw.

   Zo velen en dat is de meerderheid van de mensen, leven in samenhang met natuur, milieu en kinderen.

   De eerste school en gezonde samenleving van de mensheid.

   Overal ter wereld ontstaan wereld cultuur erfenis. Omdat de wereld onze eerste erfenis met zijn natuurlijke samenhang voor 7 Miljard mensen is.

   Er is voldoend land voor ons allen. Er is optimale biodiversiteit op alle Continenten, dit is wat we nodig hebben wereldwijd. Zo investeren we, zo verbinden we ons gezond met de wereld.

   Om voedsel te produceren en het leven met respect te benaderen. Wie te hard loopt verliest de contact met de meerderheid van zijn/haar medemens. Dus Unilever “slow down“!

   Vrouwen en gezinnen hebben aardegrond en betrouwbaar eten nodig. Dit kan, dit is mogelijk.

   De wereld en mensheid zit op schema, om over al ter wereld de grond onder handen te nemen.

   Kleinschaligheid, samen maakt meer dan verwacht grootschalig succes dat zien we in de mieren en bijenvolken. Voor de wereldbevolking is dit een gezond gelijksoortig bewustzijn.

   Iedereen kan dit met zijn fijne zintuigen proeven. Alleen wij mensen hebben de vaardigheid om voor de economie een goed voorbeeld wegwijzer te zijn.

   Er is eerst de mensen, dan de economie.
   Mensen maken een gezonde economie.

   Als we nu grootschalig – kleinschalig ondernemen, dan is met voedsel verbouwen de hierbij behorende sociale, menselijke en fijne technologische technieken doorgeven.

   Dan ontstaat er zo iets bijzonders als de Hof van Twello met zijn medewerkers bezoekers en consumenten. Zeker een dagelijks bestaan.

   Een duidelijk voorbeeld. De Hof van Twello toont duidelijk aan de functie hoe we heilig land, onze moeder aarde wereldwijd onder handen met een stuk techniek en deskundigheid kunnen nemen, voor gezonde oogst en samenleving.

   Ook Wageningen en de nieuwe directeur Louise Fresco hebben in de Hof van Twello een praktisch realiseert stuk aarde met al zijn menselijke verbinding, hier komt haar boek uit de jaren 1993 volledig tot bedrijfskundig leven. Nu nog Wageningen en de wereld afstemmen op dit leefbare gezonde economische maat.

   Lieve Groet
   Jutta

  2. A van der vlugt schreef:

   Goede brief, duidelijk en recht voor z’n raap, heel jammer dat de Volkskrant dit niet publiceert.
   Blij dat mensen wel moeite doen om dit soort dingen aan te kaarten.
   groet / Atten

  3. mieke van der feen schreef:

   Dag Gert Jan, ik denk dat jouw reactie te expliciet en bedreigend was. Natuurlijk ben ik het helemaal met jouw reactie eens, maar als “leek” en misschien als oude dame en zonder ir. zou mijn reactie “zachter” zijn en zonder man en paard te noemen toch hetzelfde laten weten.
   Volgende keer via de mail een aantal “leken” vragen te reageren, allicht worden er dan een paar van geplaatst. En misschien noemt dan de een zelfs “de man en de ander het paard”.
   groetend, mieke

  4. Hans Lappee schreef:

   Louise Fresco is een idealist: ze denkt nog steeds dat schaalvergroting en opbrengstverhoging door intensieve land- en tuinbouw, met alle milieugevolgen van dien de enige oplossing is voor…ja voor wat? Het wereldvoedselvraagstuk? Is dat er dan? Is ze onbekend met het gegeven dat 40%!! van het voedsel wordt weggegooid en dat er meer voedsel in de wereld is dan ooit tevoren? De waanzinnige gevolgen van het vrije marktmechanisme veroorzaken een onwaarschijnlijk ongelijke verdeling van het beschikbare voedsel en een enorme verspilling in de wereld. Die verdeling heeft zeer te maken met macht en kapitaal van grote multinationals die niet gericht zijn op de verdeling van het voedsel maar op het maken van winst en het vergroten van de productie. Zolang die redenen leidend zijn in het denken en handelen blijven er mensen zoals Fresco roepen dat er meer geproduceerd moet worden. Daarbij is het dan jammer dat zij het voorbeeld is voor de studenten die niet gaan denken in duurzaamheid en lokale productie door kleine boeren maar in de heilloze grootschaligheid en productievergroting door multinationals.

   Hans Lappee

  Plaats een reactie