Moderne Groene Educatie

    Moderne Groene Educatie

    In de 70-er jaren van de vorige eeuw kwam de groene educatie opzetten: voorlichting aan burgers over de natuur. De overheid stak daar veel geld in omdat ze constateerde dat  de burger steeds minder contact had met de natuur en steeds minder kennis erover bezat.  Overal in het land verschenen speciale natuur educatie centra die met veel subsidie de natuureducatie gingen verzorgen. Vaak werd er een soort kinderboerderij aan gekoppeld zodat de burger weer een echte kip, koe of geit kon zien, aaien en troetelen.

    Twintig jaar later gingen steeds meer  boeren rondom de steden ook programma’s verzorgen op het gebied van natuureducatie. Voor hen was het een verbreding in hun activiteiten om als klein bedrijf toch te kunnen overleven. Extra inkomsten dus. Het mooie is natuurlijk wel dat je bij zo’n boer niet 1 ten toon gestelde koe kunt zien, maar een echte stal, met melkmachines, opslagtanks,  etc.  Bij zo’n boer kun je pas echt zien waar de melk vandaan komt!  Het zelfde geldt voor de kippen en de geiten, de aardappels, de groenten of het landschap. Echte bedrijven die realistische voorlichting en educatie kunnen verzorgen. Tegen lage kosten en vrijwel  zonder subsidie.

    Nu de overheid moet bezuinigen en steeds méér moet bezuinigen komen deze 2 modellen van groene educatie in conflict. Aan de ene kant ondernemers die kans zien aan educatie te verdienen, aan de andere kant instellingen die vechten voor het behoud van hun gesubsidieerde arbeidsplaatsen. Aan de ene kant een overheid die zegt kleine boeren in het buitengebied te willen steunen, aan de andere kant dezelfde overheid die valse concurrentie met diezelfde boeren  door  door haar gesubsidieerde instellingen toestaat en zelfs bevordert.  Een leuke kluif voor de politiek!

    Moderne groene Educatie kan heel goed verzorgd worden door het lokale bedrijfsleven, van hoveniers tot tuinders, van  veehouders tot  landschapsbeheerders.  Met een klein duwtje in de rug voor deze, vaak beginnende educatieve bedrijven, kan de overheid  in veel gevallen  vele tonnen aan uitgaven besparen.