Onze grond staat centraal

  In onze teeltwijze staat de grond centraal. Samen met de schone zon vormt zij immers de peiler onder ons ecosysteem. Kunstmest gebruiken wij daarom vrijwel niet. In heel 2006 nog geen 100 kg, op 18 ha grond en uitsluitend als bijbemesting op zwakke plekken. Kunstmesten in hogere concentraties toegebracht, zo rond en boven de 100 kg per ha, zijn namelijk dodelijk voor veel bacteriën en schimmels. En die zijn, samen met de miljoenen ééncelligen en grotere bodemdiertje nu net zo ongelooflijk belangrijk voor een vitale bodem met gezonde gewassen.

  Wij bemesten onze grond met geitenmest die we van een naburige geitenfokker krijgen. En daarmee slaan we 2 vliegen in één klap: we geven organische stof waar die bacteriën en schimmels op leven en we geven meststoffen voor de directe groei.

  Minder moeite dan met kunstmest hebben wij met contactherbiciden: chemische onkruidbestrijdingsmiddelen die de plant waar ze geraakt wordt verbranden. Deze middelen komen amper in de grond en besparen ons een boel werk. Daarentegen zijn we heel terughoudend in het gebruik van systemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Dat zijn middelen die de hele plant doortrekken en veel makkelijker in de bodem en het bodemwater terecht komen. Maar we zijn géén ‘Prinzipenreiters’ . De distels op ons Blote Voetenpad hebben we met MCPA, een groeistof, gespoten, ook dat scheelde een heleboel werk, én zere voeten!

  De natuur is kennelijk wel tevreden over onze benadering. In de 2 paddenpoelen die we op ons terrein aanlegden vestigden zich in amper 2 jaar tijd vele tientallen kamsalamanders. Ook de torenvalkenkolonie groeit gestaag en daar zij we maar wat blij mee. Want ze beschermen onze wijngaard en kleinfruitafdeling tegen vogelvraat.
  Onze klanten waar we er steeds meer van hebben vinden het ook prima. En wij worden niet moe ze onze zienswijze te vertellen.

  Vers, gezond en Lekker Lokaal!  Plaats een reactie