De meente

De Meente Hof van Twello

Hof van Twello is, zoals dat zo mooi heet, Community Supported.  Dat wil zeggen dat het bedrijf mede gedragen wordt door mensen van buiten het bedrijf, door de gemeenschap. Wij zoeken die support niet in de eerste plaats in subsidies, giften of vrijwilligers maar in functionele verbanden, in rationele bedrijfsmatige afspraken. Het duidelijkst komt deze insteek tot uiting in onze Meentes als organisatorisch voertuig voor gemeenschapszin.

Een Meente is een oud woord voor een heel oud organisatiemodel voor het beheer van gemeenschappelijk gebruikte gronden. Zo ontstonden vanaf de 12e eeuw, overal in Europa. Vaak waren die gronden in het bezit van de kerk, de overheid of een grootgrondbezitter. De  mensen die op die gronden woonden mochten ze ook gebruiken in ruil voor het onderhoud ervan. Een prima systeem dat er voor zorgde dat de bewoners niet verarmden of verhongerden. Immers zij konden vissen, jagen en telen op die gronden, er was hakhout en bouwhout, wol van schapen, melk en kaas van koeien, etc. Hof van Twello past dit systeem toe in een zelf gemoderniseerde nieuwe jas.

In de Meente Moestuin krijgen mensen gratis grond in gebruik, gratis mest en compost en 10% korting op zaaizaad en planten en andere tuin gerelateerde artikelen in onze winkel. In ruil betelen zij  50% van hun grond met gewassen voor onze winkel. Van de opbrengst in de winkel krijgen zij de helft, of, als wij het oogsten, 40%. Op deze manier kan  een moestuin tot wel 400 euro per jaar opbrengen in plaats van dat het geld kost. Hoewel voor sommige mensen dat financiële voordeel wel degelijk geldt, net als in de oude meentes, beantwoordt onze Meente Moestuin toch vooral aan moderne behoeftes: contact met de grond, zelf geteelde gezonde groenten, lekker buiten, kinderen die mee kunnen, etc. Vrijwel alle zomergroente in onze winkel wordt op deze manier geteeld. Voor Hof van Twello betekent dit  model een besparing op arbeidskosten van meer dan € 30.000,- per jaar. Win -win dus, net als in de oude meentes.

Een dergelijke win-win speelt ook in onze Landschaps Meente. In dit geval gaat het niet primair om het telen van gewassen maar om het onderhoud van het landschap, als basis voor onze natuur en het Blote Voetenpad. Deel van dat landschap zijn o.a. onze Middeleeuwse en Romeinse tuin maar ook andere landschapselementen. Mensen die ze onderhouden mogen de producten ervan oogsten en gebruiken, soms is het pure buiten- en in de natuur zijn al voldoende als tegenprestatie. Moderne behoeften dus die op die manier bevredigd worden.

Een derde Meente is eigenlijk een omgekeerde. Nu zijn niet wij het die wat geven maar anderen aan ons. In onze financiële meente lenen mensen in Crowd Funding geld aan de Hof in ruil voor rente of voor producten van de Hof. In het laatste geval kan de effectieve rente oplopen tot 10% per jaar. Op deze manier kregen wij de beschikking over meer dan € 450.000,- die wij konden investeren in het bedrijf. Een bank hebben wij alleen nodig voor het afstorten van contanten, voor een rekening courant en voor betalingsverkeer.

Meer dan 150 mensen zijn via onze Meentes verbonden aan de Hof. Actief, risicodragend, meedenkend, meewerkend. Je krijgt wat, maar je moet er wel wat voor doen, over en weer. Community Supported.