Goed voedsel

Hof van Twello vindt dat Goed Voedsel meer is dan alleen maar op je eigen gezondheid letten! Het is ook:

  • Zo min mogelijk gebruik maken van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen in de teelten
  • Geen of zo min mogelijk onnatuurlijke toevoegingen
  • Lokaal en kleinschalig geproduceerd
  • Transparantie over teelt en productie van het voedsel: geen anoniem eten op je bord. Dat vraagt van de consument overigens óók enige keuzes om dit mogelijk te maken. Consumenten en producenten hebben elkaar nodig in een niet-anonieme markt en kunnen samen tot de mooiste oplossingen komen!
  • Afkomstig uit een renderend en aantrekkelijk landschap
  • Planten vormen de hoofdzaak. De veehouderij en visteelt trekken nu eenmaal een te zware wissel op het welzijn van mens, dier en milieu!
  • Goed Voedsel is lekker! Dat is gelukkig geen enkel probleem!

Goed Voedsel is in onze benadering dus meer dan gezond voedsel. Net als bij Fair Trade gaat het óók over mensen, dieren en de omstandigheden waaronder de producten gemaakt zijn.

In het boek van Gert Jan Jansen: ‘Kleinschaligheid als alternatief’ lees je meer over hoe Hof van Twello dit mogelijk maakt. Goed Voedsel als onderdeel van een nieuwe Meente, in een nieuwe economie. In het boek van Laurette van Slobbe: ‘Handboek plantaardige en rauwe voeding’ lees je meer over plantaardige en rauwe voeding. En haar boek ‘Eten en drinken met wilde planten’ is een praktische gids voor wie zich op een veilige manier wil gaan bezig houden met het eten van algemeen voorkomende wilde planten.