Hof van Twello genomineerd voor prestigieuze prijs

  Hof van Twello is met 18 andere bedrijven en organisaties genomineerd voor de “Beste Circulaire Werklocatie” van Nederland. De nominatie is gegeven door een onafhankelijke jury benoemd door de tijdschriften BT en Stadszaken. Bladen die vooral worden gelezen door projectontwikkelaars en overheden die bezig zijn met ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling.  In de jury zitten vertegenwoordigers van Urgenda, TNO, Fontys Hogescholen en Metabolic.  Onder de genomineerden zijn het Havenbedrijf in Rotterdam, Lelystad Airport Businesspark, het Atlaspark in Amsterdam, de Honigfabriek in Nijmegen en de Waarderpolder in Haarlem.

   

  Circulaire economie wordt ook wel de economie van morgen genoemd en de 19 genomineerden worden door de jury gezien als voorlopers hiervan. Hoe ga je het beste om met de lokale situatie, grondstoffen en mensen. Welke rol spelen daarin biodiversiteit, milieu, samenwerking en het werkplezier en de gezondheid van medewerkers. En welke rol speelt een maatschappelijk ingebedde lange termijnvisie in de bedrijfsvoering?

   

  In de nominatie ziet Hof van Twello zich bevestigd en gesterkt in haar jarenlange beleid zich zoveel mogelijk onafhankelijk te maken van grote bedrijven en instellingen en zoveel mogelijk te steunen op lokale producten en samenwerking. Zo voorzien de zonnepanelen voor 35% in de elektriciteitsbehoefte, en wordt een steeds groter deel van de verwarming geleverd door zelf geteelde of uit de buurt afkomstige houtsnippers. Door grotendeels biologisch te telen ontkoppelde het bedrijf zich van kunstmest en bestrijdingsmiddelen giganten, mest wordt betrokken uit de buurt en compost is nog uitsluitend van eigen land afkomstig. Hof van Twello doet al jarenlang onderzoek naar weinig energie vragende gewassen die een welkome vervanging  kunnen betekenen van dure importproducten. In de boerderijwinkel worden producten verkocht van meer dan 30 regionale, grotendeels ambachtelijke producenten. Hoewel geen uitgesproken zorgboerderij lopen er altijd wel wat mensen bij de Hof die extra aandacht vragen. Het bedrijf verzorgt cursussen op het gebied van het gebruik van eetbare wilde planten, plantaardige voeding en kleinschaligheid en publiceerde over elk van die onderwerpen een boek. Waar eens een kaal weiland lag creëerde de Hof van Twello met haar beleid een prachtig kleinschalig, biodivers en aantrekkelijk landschap. Niet voor niets is haar slogan: Gezonde producten uit een renderend landschap.

   

  Wie uiteindelijk  de titel krijgt wordt bekend gemaakt op een congres op 2 November a.s. in Lelystad. Sprekers zijn daar o.a. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, André van de Berg, CCO Schiphol en Ron Boschma, hoogleraar regionale economie.  Plaats een reactie