Onze Teelten en Renderend Landschap

 

Hof van Twello heeft 14 ha grond in gebruik. Hiervan wordt ongeveer 9 ha beteeld. De overige 5 ha is in gebruik als parkeerplaats, natuur, Blote Voetenpad met o.a. thematuinen, en ondergrond voor de huizen, winkel en horeca met theetuin en terrassen.  Op de 9 ha staan o.a. een hoogstamboomgaard, kleinfruit, groene asperges, graan, aardappels en groenten.

Wij telen grotendeels biologisch d.w.z. zonder gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest.  Alleen in de aardappels en de druiven wordt chemisch bestreden tegen de aardappelziekte Phythophthora en in de druiven tegen de Suzuki fruitvlieg. Twee plagen die desastreus kunnen uitpakken.

Fruit, kleinfruit en groenten worden volledig biologisch geteeld. Wij zijn niet aangesloten bij de SKAL, de controledienst voor biologische landbouw, omdat wij niet  voor de handel telen. Alles wat wij telen en produceren wordt uitsluitend verkocht in onze winkel en horeca. Mensen die ons niet vertrouwen verwijzen wij naar onze buurman die biologisch dynamisch teelt. Iedereen blij.

In de groententeelt passen wij een aantal uitgangspunten toe:

  • Er wordt geteeld op bedden van 1 tot 1,2 meter breed.
  • Deze bedden worden niet betreden, niet gespit en niet gefreesd.
  • Er wordt bemest met stalmest in het najaar waarna deze wordt bedekt met compost. De hele winter werkt het bodemleven, kevertjes, wormen, schimmels, bacteriën, aan de vertering van de mest en de compost en maakt daarbij als neveneffect de bodem rul. In het voorjaar, als het groeiseizoen weer op gang komt, kun je je hand tot je pols in de grond steken, een prima zaai en pootgrond.
  • Voorwaarde voor deze techniek is dat je de grond in het najaar wel onkruidvrij houdt.
  • Een manier is om de grond zo veel mogelijk bedekt te houden met gewasresten of een plantaardige mulch. Een prachtig systeem wat ook wel oppervlakte compostering wordt genoemd en in de 30-er jaren van de 20 eeuw werd ontwikkeld door de Duitse landbouwkundigen Rusch en Muller. Later in Nederland en België gepromoot door o.a. Velt. Een voordeel van dit systeem is dat je veel minder composthoop hoeft aan te leggen, dus arbeidsbesparend is.
  • Waar toch grondbewerking wordt toegepast beperkt deze zich zo veel mogelijk tot de bovenste 5 cm van de grond. Het bodemleven wordt hierdoor minimaal verstoord wat essentieel is voor een actieve bodem met daarop weerbare gewassen.
  • Waar mogelijk laten wij oogstbare wilde planten staan als ze de teelten maar niet nadelig beïnvloeden. Overal zie je 3 kleurig viooltje, korenbloem, klaproos, melde, knopkruid, vogelmuur en kamille. In de borders staan vruchtbomen, lindes, bessen en andere struiken met daaronder brandnetel, bosandoorn, witte dovenetel, zevenblad, etc. Allemaal gewassen die wij oogsten voor onze kleine kaart in het restaurant en voor verwerkte producten die ook in de winkel worden verkocht.
  • Onze groententuin is door deze manier van werken een prachtige, kleinschalige, uiterst biodiverse lappendeken van gewassen en eetbare wilde planten.

Veel van deze teeltechnieken die vaak al duizenden jaren bestaan zijn de laatste 40 jaar ondergebracht in het containerbegrip “permacultuur” en, recentelijk, “voedselbos”.  In deze laatste teeltwijzes voegt men ook opgaande gewassen zoals stuiken, bomen en klimplanten toe met soms zelfs pogingen om het hele teeltveld op die manier in te richten. Waar wij met afgescheiden veldjes werken in een kleinschalig en overzichtelijk teeltsysteem probeert men in permacultuur en voedselbossen tot een nog verdere integratie van alleenstaande planten in een op wilde natuur lijkend systeem onder te brengen. Veelal verliezen eenjarige, en de meest gegeten groentegewassen als sla, spinazie en koolsoorten dan hun plekje in het systeem omdat die de concurrentie van de overige gewassen en onkruiden (grassen!) niet aankunnen en bovendien te lijden hebben van het lichtgebrek wat optreedt in een systeem met bomen en struiken. Vanuit ecologisch oogpunt is een dergelijke teeltwijze o.i. totaal niet nodig en onnodig arbeidsintensief. Bovendien is de feitelijke oogstbare opbrengst meestal veel te laag om tot een renderende bedrijfsvoering te komen. Hoe mooi en legitiem de droom ook is! We willen allemaal teeltsystemen die het milieu niet belasten, de biodiversiteit dienen en de aarde niet degraderen. Ons inziens is kleinschalige biologische landbouw het optimale systeem. Kleinschalig dus biodivers. Dit systeem kun je nog versterken door de toepassing van singels met nuttige vruchtdragende bomen en struiken. Die zie je dan ook veel op Hof van Twello.

Toen wij in 2003 begonnen met Hof van Twello was het een kaal weiland voor vleeskoeien. Dit kale land is door ons omgezet in een veelkleurige lappendeken van houtwallen, singels, bosschages, poelen en akkers. Een multifunctioneel gemaakt landschap mede door het Blote Voetenpad en de oogst en het gebruik van eetbare wilde planten. Lang voor de publicatie van Shephers ‘Herstellende Landbouw’ en Holzers ‘Permacultuur’ had Hof van Twello deze systemen al opgezet én renderend gemaakt.  Zoals onze slogan zegt: Gezonde producten uit een Renderend Landschap. Duurzaam dus.