Over ons

Hof van Twello is een unieke bezoekboerderij in het midden van het land. Op ons land van 12 hectare telen we groenten en fruit, waaronder bijzondere, vergeten en exotische soorten en eetbare wilde planten. Je kunt dit bekijken door op het blotevoetenpad te gaan: dit pad voert je over het bedrijf en ook langs tal van andere attracties. In onze streekwinkel, de tuinafdeling met eetbare planten, struiken en bomen en in onze horeca kun je genieten van lekkere én bijzondere voeding in een ontspannen sfeer. Je bent van harte welkom!

Het bedrijf is opgericht door Gert Jan Jansen, voorheen initiatiefnemer en directeur van Xotus. Hij voert de leiding over Hof van Twello. Ons team bestaat verder uit Angelique Bouwmeester, Marloes Bouwmeester, Trudy Wichgers, Buket Altunay, Carsten Koning, Jasmijn de Looff,  Yuri Koudriavtsev,  Mans Jansen, Miriam Aarnink, Jeroen van Rheenen, Laurie Straver  en Rembert Oltheeten.  En verder een heel koor van leerlingen, studenten, stagiaires, voor het merendeel werkzaam in de horeca en de teeltafdeling. ! Laurette van Slobbe, Eric van de Brink en last but not least Gerbe Ouwehand staan altijd klaar als bestuurslid. Daarnaast zijn er ruim 100 mensen bij Hof van Twello betrokken als meentemoestuinder, crowdfunder of vrijwilliger, werken er enkele mensen in een licht zorgtraject en mensen met een lichte taakstraf. Community supported!

 

Stichting

Hof van Twello is een volledig door particulieren gedragen stichting. Stichting Hof van Twello. De stichting opereert als een bedrijf, zonder subsidies, zonder een overmaat aan vrijwilligers of lucratieve overheidsopdrachten. We houden gewoon onze eigen broek op met wat we verdienen met onze producten, winkel, horeca en recreatie.  En betalen bijvoorbeeld dus ook vennootschapsbelasting. Het bedrijf werd in eerste instantie grotendeels gefinancierd door Gert Jan Jansen die daarmee een prachtige bestemming vond voor het geld dat hij kreeg toen hij Xotus moest achterlaten vanwege een conflict met het bestuur van die stichting. Vasthouden aan idealen kost je soms de kop. Later traden ook Crowd Funders toe tot de financiers en werkten mensen in de meentes (zie elders op deze website) en sommigen als vrijwilliger mee het bedrijf vorm te geven.

Net als eertijds Xotus kenmerkt stichting Hof van Twello zich door een bedrijfsmatige benadering onder behoud van de uitwerking van idealen. Eigen broek ophouden betekent dat je onafhankelijk bent en eerlijk je eigen mening kunt ventileren zonder bang te hoeven zijn voor reacties van subsidiegevers en dergelijke. Verhalen op deze website getuigen van deze positie. Behalve onafhankelijk zijn we ook non-conformistisch. Die eigenschap leidt wel eens tot problemen. We telen zoveel mogelijk eco, maar zijn niet aangesloten bij SKAL; onze druiven en aardappels spuiten we zelfs soms omdat we het jammer vinden te veel oogstverliezen te hebben.  In de ogen van sommigen ben je dan ‘niet echt’. Wij noemen het nuchter ecologisch. We voelen ons niet thuis in de hypes rondom permacultuur en voedselbossen omdat we er geen renderende bedrijfsvoering uit zien komen. Ondanks dat Gert Jan al van het eind van de 80-er jaren werkt aan ‘edible landscapes’ en in zijn privé tuin jarenlang een echte permacultuurtuin had, en voor een deel nóg.  Permacultuur en voedselbossen zijn een prachtige hobby, het is fantastisch om zelfzaaiende groenten te volgen, de spontane sequentie van gewassen te zien, je echt in een eetbaar landschap te wanen. Maar de wereld voeden met deze teeltsystemen? Onzin en een ontkenning van de verworvenheden van 12.000 jaar landbouwgeschiedenis. Hof van Twello beschouwt rationele kleinschalige biologische landbouw als optimaal: hoge biodiversiteit, ecologisch gezond, geen tot weinig uitstoot van arbeid d.w.z. de basis voor een vitaal en levend platteland. (zie ook onder teelt op deze side).

Naast de verdediging van ecologische kleinschaligheid vecht Hof van Twello middels haar Goed Voedselbeleid voor gezond voedsel. Dat beleid komt tot uiting op haar menukaarten met veel aandacht voor suikervrij, laag vet en weinig zout en uitgebreide aandacht voor dieetwensen. Vanzelfsprekend heeft de kaart een grote sectie vegetarisch en veganistisch en vanaf de zomer van 2020 een aparte kaart eetbare wilde planten.

Hof van Twello was de eerste uitgesproken streekwinkel van Nederland. Dat paste in onze missie om de lokale economie als uitgangspunt te nemen. Niet voor niets noemen wij ons ook Centrum voor Lokale Economie. Meer dan 40 regionale producenten zijn toeleverancier van onze winkel: van zuivel, vlees, kaas en eieren  en andere levensmiddelen tot bijenwasproducten,  plantaardige remedies, en vogelnestkastjes. Onze winkel is vraaggestuurd, net als onze productie. Hof van Twello levert niet aan de handel en teelt bijvoorbeeld precies genoeg wijndruif voor onze eigen winkel en horeca (7000m2). Deze opstelling maakt ons ongeschikt voor platforms of landelijk uitgerolde concepten. Wij geloven daar ook helemaal niet in: elk platform neemt onnodige kosten met zich mee omdat de eigenaren ervan uiteindelijk ook betaald moeten worden, het streekeigen niet haalbaar blijkt en in een aanbodsgerichte strategie de producent als vanouds het onderspit delft.   Wij stimuleren juist de opzet van zelfstandige kleinschalige intitiatieven rondom de steden en dorpen. Dan lever je écht van boer aan consument. Elk platform dat een dergelijke korte keten claimt gaat voorbij aan zichzelf. Uiteindelijk verliezen in een dergelijke keten wederom de boer en andere primaire producenten, net als in de ‘normale’economie.

Onze slogan is Gezonde Producten uit een Renderend Landschap. Dit laatste doelstelling wordt mede gediend door ons pleidooi, sinds 2003, om houtwallen, singels en kleine bosschages onderdeel te  maken van het kleinschalige landschap. We pleiten ervoor deze landschapselementen op te bouwen uit oogstbare gewassen zodat ze kunnen zorgen voor additioneel inkomen voor de boer of landschapsbeheerder. Op deze manier heb je geen of heel weinig subsidie nodig om een dergelijk landschap tot stand te brengen omdat je er immers aan kunt verdienen. Biodiversteit moet je vermarkten! De titel van onze projectstudie op dit gebied uit 2010.

 

!cid_image001_png@01CD97C1